Automatyzacja firmy SM-Gwarant Sp. z o.o.

Misja spółki ModulSoft - przekształcamy nasze pasje, umiejętności, doświadczenie oraz współczesne technologie informatyczne w efektywną pracę przedsiębiorstw.


Automatyzacja firmy SM-Gwarant Sp. z o.o.

Charakterystyka projektu
Kategoria:
1C
Opinia:
Zamawiający:
SM-Gwarant Sp. z o.o.
Informacje o projekcie
O firmie

Firma SM-Gwarant została założona w 2007 roku. Firma w głównej mierze zajmuje się detaliczną i hurtową sprzedażą zapasowych części samochodowych. Firma została założona jako strukturalny pododdział ukraińskiej Firmy TzOV “Transportowa Firma”. W momencie podpisywania umowy wdrożeniowej firma zatrudniała około 30 pracowników w Ukrainie i w Polsce. Główne biznesowe procesy operacyjne to zakup części samochodowych w Polsce, sprzedaż detaliczna w Polsce i w Ukrainie, sprzedaż hurtowa, rozliczenie Tax Free oraz transport do magazynów na Ukrainie. Korzystano z systemu od firmy Insert do wprowadzenia ewidencji operacyjnej, zaś księgowość była prowadzona przez firmę outsourcingową.

Problemy klienta, na podstawie których wyznaczono cele automatyzacji przy pomocy Naszego systemu ewidencyjnego
  • Dotychczasowy system nie był zaadaptowany pod sprzedaż części samochodowych (wyszukiwanie po kodach, zamienniki, itd..)
  • Brak synchronizacji dotychczasowego systemu ewidencyjnego z systemem 1С firmy ukraińskiej
  • Brak automatyzacji procesu obsługi operacji "Zwrot VAT dla podróżnych"
  • Znaczące ograniczenie możliwości adaptacji wykorzystywanego w przedsiębiorstwie programu do zachodzących wewnątrz firmy procesów biznesowych
Historia wdrożenia

W kwietniu 2012 roku zostały nam przedstawione wyżej wymienione problemy. Podjęto wspólną decyzję o stworzeniu indywidualnej konfiguracji, bazującej na konfiguracji 1С:UNF dostosowanej do procesów przedsiębiorstwa i jej wdrożenia. Od września 2012 roku firma SM-Gwarant wprowadziła do eksploatacji przemysłowej system opracowany przez nas na platformie 1С8.2.

Rezultaty wdrożenia

Opracowano i wdrożono indywidualne miejsce pracy dla menedżera ds. sprzedaży. Zautomatyzowano lokalizowanie i przechowywanie w magazynach. Zrealizowano możliwość wystawienia i kontroli dokumentów Tax Free zarejestrowanych w urzędzie celnym. Wdrożono indywidualny schemat tworzenia cen. Opracowano indywidualne raporty dla właścicieli kompanii.

Opłacalność projektu

Pomijając fakt gwałtownego wzrostu obrotów sprzedaży, firma SW-Gwarant była w stanie utrzymać liczbę pracowników pracujących w Nowym systemie na tym samym poziomie, jak przed wdrożeniem. Zautomatyzowane miejsce pracy menedżera ds. sprzedaży oraz adresowe przechowywanie w magazynach dało możliwość bardziej operatywnej pracy z klientami detalicznymi, co bez wątpienia pozytywnie wpłynęło na lojalność klientów firmy SW-Gwarant, co w dalszej perspektywie będzie odzwierciedlał zwiększony przychód. Wdrożenie systemu zwróciło się w 15 miesięcy.