Projekty

Projekty

Misja spółki ModulSoft - przekształcamy nasze pasje, umiejętności, doświadczenie oraz współczesne technologie informatyczne w efektywną pracę przedsiębiorstw.


1C

Według szacunków firmy Artcem, samą oszczędnością na dostawach przy pomocy licytacji elektronicznych oraz optymalizacją zatrudnienia, wdrożenie oprogramowania zwróci się w ciągu 15-stu miesięcy. Znacznie przyśpieszono realizacji zleceń przy jednoczesnym zniwelowaniu błędów technicznych. Klient ma możliwość śledzenia statusów realizacji swoich zamówień. Całokształt wdrożeń pozytywnie wpłynął na lojalność klientów Artcem oraz w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na zwiększenie dochodów firmy.


Wybór systemu na platformę 1С pozwolił w stosunkowo krótkim terminie zautomatyzować polski pododdział kompanii "Be Happy". Ponieważ większość pracowników firmy “Be Happy” pochodzi z Ukrainy, przeszkolenie personelu w zakresie pracy na znanym przez nich systemie 1С z ekonomicznego punktu widzenia było najefektywniejsze. Koszty licencji na produkt ModulSoft:ERP są jednymi z najniższych spośród systemów tegoż poziomu w Europie. Uzupełniająca kontrola przygotowania sprawozdań podatkowych niejednokrotnie pomogła zapobiec błędom oraz zaplanować rozliczenia podatkowe.
Bitrix

Firma zaczęła korzystać z bezpłatnej wersji systemu “Birtix24”, przeznaczonej dla 12-stu użytkowników w roku 2014. Rezultaty przeszły najśmielsze oczekiwania. Wygoda oraz swoboda w korzystaniu z systemu stały się dla Firmy impulsem do pełnowymiarowego wdrożenia "Bitrix24. Portal korporacyjny" w październiku 2016 roku.


Szeroki zasięg geograficzny firmy z jednej strony sprzyjał jej rozwojowi, jednak pojawiały się z tego powodu nieustanne problemy z komunikacją. Uzasadnionym tym samym stało się skorzystanie z oferty "Bitrix24" w marcu 2015 r. (wersja bezpłatna), а już we wrześniu tego samego roku rozpoczęto wdrożenie "Portalu korporacyjnego "Bitrix24".