Automatyzacja firmy LuckyLOOK

Misja spółki ModulSoft - przekształcamy nasze pasje, umiejętności, doświadczenie oraz współczesne technologie informatyczne w efektywną pracę przedsiębiorstw.


Automatyzacja firmy LuckyLOOK

Charakterystyka projektu
Kategoria:
1C
Informacje o projekcie
О firmie

LuckyLOOK to pierwsza ukraińska marka nakryć głowy oraz okularów przeciwsłonecznych, która specjalizuje się w ich fachowym doborze. Nadrzędnym celem firmy LuckyLOOK jest sprawienie, aby Klient wyglądał stylowo i modnie.

Problemy Klienta, na podstawie których wyznaczono cele automatyzacji

W celu rozszerzenia zakresu działalności, firma otworzyła w Polsce sklep detaliczny. Wraz z tym pojawiła się konieczność automatyzacji zarówno ewidencji księgowej, jak też rachunkowości zarządczej. Do zarządzania sprzedażą w sklepie wykorzystywano oprogramowanie Subiekt GT. Mimo to kierowników nie zadowalały funkcjonujące w programie sprawozdania, brak mechanizmu pozwalającego na prowadzenie różnych kampanii marketingowych oraz niemożność dostosowania tego programu do własnych potrzeb. Ponadto mile widzianym byłoby znane środowisko informacyjne, gdyż w głównym biurze w Kijowie używano już oprogramowania ewidencyjnego na platformie 1С:Enterprise 8 i w perspektywie konieczne było zintegrowanie z nim.

Historia wdrożenia

W maju 2016 r. na spotkaniu z zarządem firmy LuckyLOOK wybrane zostały strategiczne kierunki realizacji postawionych zadań. W celu automatyzacji ewidencji księgowej, procesu zakupu towarów, gospodarki magazynowej wdrożono konfigurację «ModulSoft:ERP». W celu automatyzacji zarządzania sprzedażą detaliczną wdrożono konfigurację «ModulSoft: Sprzedaż detaliczna». Ostatni etap - podłączenia kasy fiskalnej oraz przeszkolenie personelu - zrealizowany został w Warszawie.

Efekty wdrożenia

Rezultatem wdrożenia jest realizacja wszystkich zadań, które zostały zlecone przez Klienta:

 1. Automatyzacja magazynowej ewidencji towarów:
  • Odzwierciedlenie operacji nabycia, rozchodu oraz przepływu składowanych towarów w obrębie magazynów;
  • Inwentaryzacja towarów oraz ustalanie odchyleń.
 2. Automatyzacja procesu zakupu – przeprowadzanie transakcji wewnętrznych i importowych zakupu towarów.
 3. Automatyzacja procesów sprzedaży detalicznej:
  • Opracowanie miejsca pracy kasjera ;
  • Wystawienie paragonów oraz zwrotów;
  • Rejestracja cen detalicznych;
  • Prowadzenie akcji marketingowych (zniżki sezonowe);
  • Przeprowadzanie badań opinii Klientów;
  • Rejestracja kart rabatowych;
  • Drukowanie cenników towarowych.
 4. Podłączenie sprzętu handlowego:
  • Czytników kodów kreskowych;
  • Kas fiskalnych Posnet.
 5. Prowadzenie ewidencji księgowej oraz automatyzacja procesów wyeksportowania sprawozdań do złożenia w urząd skarbowy.
Pomiędzy konfiguracjami «ModulSoft: ERP» oraz «ModulSoft: Sprzedaż detaliczna» została skonfigurowana wymiana danych. W rezultacie:
  • Kasjerzy otrzymali komfortowe miejsca pracy, umożliwiające wystawianie paragonów oraz przeprowadzenie akcji marketingowych (ręczne naliczanie zniżek nie było już konieczne);
  • W sklepie pojawiła się możliwość wydrukowania cennika bezpośrednio z programu;
  • Przyspieszono proces inwentaryzacji towarów w magazynach;
  • Kadra kierownicza otrzymała możliwość operacyjnego generowania oraz analizy raportów w dogodnej formie.

Opłacalność projektu

Wdrożenie konfiguracji «ModulSoft:ERP» oraz «ModulSoft:Sprzedaż detaliczna» umożliwiło rozwiązanie problemu automatyzacji ewidencji księgowej oraz rachunkowości zarządczej, a także znacznie obniżyć koszty utrzymania księgowego wsparcia działalności sklepu detalicznego.