Misja spółki ModulSoft - przekształcamy nasze pasje, umiejętności, doświadczenie oraz współczesne technologie informatyczne w efektywną pracę przedsiębiorstw.


Według szacunków firmy Artcem, samą oszczędnością na dostawach przy pomocy licytacji elektronicznych oraz optymalizacją zatrudnienia, wdrożenie oprogramowania zwróci się w ciągu 15-stu miesięcy. Znacznie przyśpieszono realizacji zleceń przy jednoczesnym zniwelowaniu błędów technicznych. Klient ma możliwość śledzenia statusów realizacji swoich zamówień. Całokształt wdrożeń pozytywnie wpłynął na lojalność klientów Artcem oraz w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na zwiększenie dochodów firmy.


Wybór systemu na platformę 1С pozwolił w stosunkowo krótkim terminie zautomatyzować polski pododdział kompanii "Be Happy". Ponieważ większość pracowników firmy “Be Happy” pochodzi z Ukrainy, przeszkolenie personelu w zakresie pracy na znanym przez nich systemie 1С z ekonomicznego punktu widzenia było najefektywniejsze. Koszty licencji na produkt ModulSoft:ERP są jednymi z najniższych spośród systemów tegoż poziomu w Europie. Uzupełniająca kontrola przygotowania sprawozdań podatkowych niejednokrotnie pomogła zapobiec błędom oraz zaplanować rozliczenia podatkowe.


Pomijając fakt gwałtownego wzrostu obrotów sprzedaży, firma SW-Gwarant była w stanie utrzymać liczbę pracowników pracujących w Nowym systemie na tym samym poziomie, jak przed wdrożeniem. Zautomatyzowane miejsce pracy menedżera ds. sprzedaży oraz adresowe przechowywanie w magazynach dało możliwość bardziej operatywnej pracy z klientami detalicznymi, co bez wątpienia pozytywnie wpłynęło na lojalność klientów firmy SW-Gwarant, co w dalszej perspektywie będzie odzwierciedlał zwiększony przychód. Wdrożenie systemu zwróciło się w 15 miesięcy.


Wdrożenie konfiguracji «ModulSoft:ERP» oraz «ModulSoft:Sprzedaż detaliczna» umożliwiło rozwiązanie problemu automatyzacji ewidencji księgowej oraz rachunkowości zarządczej, a także znacznie obniżyć koszty utrzymania księgowego wsparcia działalności sklepu detalicznego.