Automatyzacja firmy "Be Happy"

Misja spółki ModulSoft - przekształcamy nasze pasje, umiejętności, doświadczenie oraz współczesne technologie informatyczne w efektywną pracę przedsiębiorstw.


Automatyzacja firmy "Be Happy"

Charakterystyka projektu
Kategoria:
1C
Opinia:
Strona internetowa:
Zamawiający:
"Be Happy"
Informacje o projekcie
О firmie

Kompania "Be Happy" została założona w 2004 roku. Na dzień dzisiejszy firma jest reprezentowana w takich krajach jak Ukraina, Polska, Niemcy, Słowacja, Rosja. Główną gałęzią działalności firmy jest produkcja i hurtowa sprzedaż spersonalizowanych prezentów z zakresu sprzedaży impulsywnej. Główne operacyjne procesy biznesowe firmy: zakup półfabrykatów, zarządzanie produkcją, międzymagazynowe przesunięcia, sprzedaż hurtowa, sprzedaż za pośrednictwem sieci handlowych, dzierżawa inwentarza. Do sprzedaży detalicznej wykorzystywana jest strona internetowa. Dla prowadzenia ewidencji operacyjnej i księgowej w Ukrainie i Rosji wykorzystywane jest oprogramowanie 1С.

Wymagania klienta do systemu ewidencyjnego w Polsce, na podstawie których postawiono cele automatyzacji przy pomocy programu Modulsoft:ERP
  • Możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży zagranicznej do krajów unijnych w jednym systemie.
  • Interfejs zbliżony do produktów programowych wykorzystywanych w firmie. W momencie wdrażania – to program 1С w Ukrainie i Rosji.
  • Możliwość adaptacji systemu do biznesowych procesów przedsiębiorstwa nie gorsza, niż na platformie 1C.
  • Możliwość ewidencji inwentarza produktów oddanych pod dzierżawę.
Historia wdrożenia

W grudniu 2014 roku firma "Be Happy" podjęła decyzję o automatyzacji polskiego pododdziału przy pomocy oprogramowania Modulsoft:ERP. Od stycznia 2015 roku polska firma "Be Happy" korzysta z nowego systemu. W kwietniu 2015 roku podpisano umowę wsparcia technicznego i obsługi wdrożonego programu Modulsoft:ERP.

Rezultaty wdrożenia

Przy pomocy systemu wystawiane są różne typy dokumentów magazynowych, transportowych oraz realizacji w Polsce, Niemczech, Słowacji, jak też ewidencji wydatków, środków trwałych oraz dzierżawy inwentarza. Wystawianie faktur jest możliwe w języku niemieckim oraz angielskim. Opracowano indywidualne raporty przeznaczone dla dyrektorów. Księgowością firmy "Be Happy" zajmuje się firma outsourcingowa. W tym samym czasie program daje możliwość kontroli poprawności przygotowania sprawozdań podatkowych i analizy finansowej przedsiębiorstwa.

Opłacalność projektu

Wybór systemu na platformę 1С pozwolił w stosunkowo krótkim terminie zautomatyzować polski pododdział kompanii "Be Happy". Ponieważ większość pracowników firmy “Be Happy” pochodzi z Ukrainy, przeszkolenie personelu w zakresie pracy na znanym przez nich systemie 1С z ekonomicznego punktu widzenia było najefektywniejsze. Koszty licencji na produkt ModulSoft:ERP są jednymi z najniższych spośród systemów tegoż poziomu w Europie. Uzupełniająca kontrola przygotowania sprawozdań podatkowych niejednokrotnie pomogła zapobiec błędom oraz zaplanować rozliczenia podatkowe.