Misja spółki ModulSoft - przekształcamy nasze pasje, umiejętności, doświadczenie oraz współczesne technologie informatyczne w efektywną pracę przedsiębiorstw.


1C

Pobierz demo

Konfiguracja «ModulSoft:ERP» opracowana jest na platformie «1C:Enterprise 8.3» z wykorzystaniem konfiguracji «1C:Small Business». Posiada oficjalny status 1C:Compatible.
Daje ona możliwości skutecznej realizacji zadań związanych z zarządzaniem w małych i średnich przedsiębiorstwach, gdzie niezbędna jest automatyzacja funkcji koordynowania sprzedaży hurtowej i detalicznej, zakupów, środków trwałych, relacji z klientami, ewidencji magazynowej oraz prowadzenie rachunkowości i księgowości zgodnie z polskim ustawodawstwem.

300 PLN

ZAMÓW PRODUKT
Zadaj pytanie
Skontaktujemy się z tobą, żeby ustalić sposób zapłaty i dostawy

Funkcje oraz możliwości:

Sprzedaż hurtowa oraz współpraca z klientami przy pomocy konfiguracji realizowana jest poprzez użycie dokumentów oraz czynności, takich jak rejestrowanie i przechowywanie danych kontaktowych Klientów, rejestracja zamówień Klientów, planowanie i realizacja zleceń, generowanie rachunków (Faktura ProForma) oraz dokumentów Faktura sprzedaży (wydruki są w języku polskim oraz angielskim), Faktura zaliczkowa sprzedaży, Korekta faktury sprzedaży, Faktura korygująca zbiorcza.

Moduł do zarządzania siecią handlu detalicznego daje możliwość rejestrowania sprzedaży przy pomocy urządzeń fiskalno-kasowych, które zsynchronizowane są z bazą danych za pośrednictwem protokołów Posnet, Thermal. Podsystem jednocześnie akceptuje kilka sposobów płatności – zapłatę gotówką, kartą płatniczą bądź z użyciem certyfikatów. Istnieje również możliwość podłączenia czytników kodów kreskowych. Funkcjonalność aplikacji zapewnia także możliwość rejestracji oraz przeprowadzania akcji marketingowo.

Usprawnienie procesów zakupu towarów, usług a także współpracy z dostawcami zapewnia automatyzacja takich operacji jak prowadzenie bazy dostawców, przechowywanie danych kontaktowych, wystawianie i kontrola zamówień do dostawców, rejestrowanie dokumentów Faktura zakupu, Korekta faktury zakupu, Faktura zaliczkowa zakupu, Faktura zaliczkowa zakupu korygująca, Faktura zakupu zbiorcza, SAD.

Moduł do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej pozwala na pełną ewidencję stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów). Umożliwia wystawianie dokumentów obrotu towarowego w tym: zamówień i rezerwacji, przyjęć i wydań zewnętrznych i wewnętrznych, przesunięć magazynowych oraz produkcję towaru na podstawie zdefiniowanych uprzednio specyfikacji. Wspomaga tworzenie i rozliczanie inwentaryzacji, rozliczanie kosztów własnych sprzedaży przy pomocy jednej z metod FIFO, LIFO, średniej ważonej.

System ModulSoft:ERP pozwala na przeprowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP, obsługując typowe operacji dokonywane na środkach trwałych : wprowadzenie do eksploatacji, modernizację, przeszacowanie, zlikwidowanie, sprzedaż. Pozwala na obliczanie amortyzacji bilansowej i podatkowej wg różnych metod, wyliczając przy tym automatycznie kwoty umorzeń miesięcznych. Umożliwia również otrzymanie księgi inwentarzowej z tabelą amortyzacyjną oraz planu amortyzacji środków na dowolny rok.

Moduł umożliwia pełną kontrolę nad przepływem środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, w różnych walutach w obrębie kilku kas i rachunków bankowych. Posiada procedurę automatycznej aktualizacji kursów walutowych, jak też mechanizmy do wymiany danych z systemami bankowymi.

Konfiguracja ModulSoft:ERP wspomaga w sprawnym prowadzeniu pełnej księgowości w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Bieżące aktualizacje dostosowują system do zmieniających się regulacji. W systemie zostały zrealizowane wygodny wielopoziomowy plan kont, automatycznie prowadzony dziennik księgowań, unikalny mechanizm automatycznego generowania różnic kursowych, funkcja automatycznych rozliczeń międzyokresowych. Konfiguracja pozwala na tworzenie sprawozdań obligatoryjnych, w tym: Bilans firmy, rachunek zysków i strat (kalkulacyjny, porównawczy), jak też na sporządzenie samodzielnie zdefiniowanych zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych. Posiada możliwość prowadzenie rejestrów VAT, tworzonych automatycznie, na podstawie wprowadzonych w systemie dokumentów, wydruku deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE. Deklaracja CIT -8 sporządzana jest w ModulSoft:ERP automatycznie, w oparciu o zdefiniowane zestawienia księgowe. Konfiguracja usprawnia prowadzenie ewidencji przywozów i wywozów wewnątrzwspólnotowych, umożliwia generowanie deklaracji Intrastat. Wspiera prowadzenie ewidencji podatkowej w oparciu o przyjęty w przedsiębiorstwie plan kont do prowadzenia ewidencji księgowej. Opracowane zostały mechanizmy zamykania roku obrachunkowego oraz numeracji pozycji w dziennikach księgowań opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości. Rozwiązanie pozwala na wygenerowanie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT: JPK_VAT
ZAMÓW PRODUKT
W razie pytań Nasi menedżerowie chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Informacje o produkcie

Cena 300 PLN