ModulSoft:Sprzedaż detaliczna

Misja spółki ModulSoft - przekształcamy nasze pasje, umiejętności, doświadczenie oraz współczesne technologie informatyczne w efektywną pracę przedsiębiorstw.


1C

Pobierz demo

Konfiguracja «ModulSoft: Sprzedaż detaliczna» przeznaczona jest do automatyzacji procesów biznesowych w sklepach detalicznych i punktach zajmujących się sprzedażą detaliczną. Oprogramowanie «ModulSoft: Sprzedaz detaliczna» zapewnia szybkie i łatwe wystawienie dokumentów sprzedaży, umożliwia organizowanie akcji reklamowych i automatyczne aktywowanie cenników oraz zniżek.


1000 PLN

ZAMÓW PRODUKT
Zadaj pytanie
Skontaktujemy się z tobą, żeby ustalić sposób zapłaty i dostawy

Interfejs konfiguracji jest precyzyjny i bardzo intuicyjny. Lekkość oraz przystępność obsługi pozwala w pełni zaadaptować oprogramowanie do oczekiwań firm o dowolnej strukturze i profilach działalności. Program synchronizuje się z konfiguracją «ModulSoft:ERP», a także z urządzeniami zdalnymi, takimi jak kasy fiskalne czy skanery kodów kreskowych.

 • Rejestrowanie i zachowanie danych о dostawcach i nabywcach
 • Rejestrowanie i zachowanie danych о towarach i usługach
 • Zarządzanie zakupami towarów i usług - rejestrowanie dokumentów przyjęcia towaru
 • Zarządzanie magazynami - rejestrowanie dokumentów magazynowych, przeprowadzanie inwentaryzacji, analiza poziomu zapasów i ruchu towarów w magazynie
 • Zarządzanie akcjami marketingowymi - możliwość ustawienia przez użytkowników różnego rodzaju automatycznych zniżek na asortyment, podłączenie kart zniżkowych bądź kuponów
 • Tworzenie cen - możliwość zarejestrowania kilku rodzajów cen, generowanie cennika
 • Zarządzanie handlem detalicznym (wsparcie pracy z kasą fiskalną za pośrednictwem protokołów Posnet i Thermal)
 • Zarządzanie sprzedażą hurtową - rejestrowanie faktur sprzedażowych, kontrola wyładunku towarów
 • Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
 • Ustawienie szablonu pieczątki do cenników i etykiet
 • Korzystanie z czytnika kodów kreskowych przy przyjęciu, sprzedaży і innych czynnościach magazynowych
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi - rejestrowanie operacji związanych z obrotem środków pieniężnych w firmie (obrót gotówkowy, bezgotówkowy), raportowanie
Zarządzanie zakupami odbywa się w podsystemie “Zakup”.
To tutaj realizowana jest rejestracja dokumentów “Faktura zakupu”.

 


  


 

W podsystemie “Zakup” dostępne są następujące raporty:
 • “Lista niefakturowanych dostaw”
 • “Rozrachunki z dostawcami - pozostałości”
 • “Rozrachunki z dostawcami - lista”

Zarządzanie sprzedażami odbywa się w podsystemie “Sprzedaż”.
Moduł programowy zawiera wszystkie obiekty niezbędne do realizacji zarówno sprzedaży hurtowej, jak i detalicznej.

 

Ustalenie cen sprzedażowych na towary realizowane jest przy pomocy dokumentu “Ustalania cen”. Można go stworzyć na podstawie dokumentów zakupowych, przyjęcia wewnętrznego lub też pobrać z pliku zewnętrznego. W dokumencie należy wpisać datę, od której zaczną funkcjonować nowe ceny, rodzaj cen, uzupełnić towar oraz ustalić nowe ceny. System daje możliwość zapisywania i przechowywanie historii zmian niektórych rodzajów cen. Do przeglądu ustalonych cen przeznaczony jest raport “Ceny nomenklatury”.

 

W dziale “Marketingowe akcje” użytkownik ma możliwość:
 • Stworzyć karty rejestracyjne dla sprzedawców, aby później móc analizować obroty osobno dla każdego sprzedawcy
 • Zarejestrować karty zniżkowe i ustalić warunki zniżek
 • Scalić w segment celem ustawienia identycznych warunków zniżek
 • Zarejestrować kupony zniżkowe
 • Zarejestrować zniżki dla klienta w formie procentów, sumy czy też rodzajów cen
 • Ustalić zasady wspólnego stosowania zniżek - wybór zniżki maksymalnej, minimalnej, sumowanie lub wypieranie zniżek
 • Tworzyć akcje marketingowe - wskazać, jaka zniżka będzie w jakich terminach będzie obowiązywać

Do przeprowadzania transakcji detalicznych opracowano formę, którą można uruchomić poleceniem “Miejsce pracy kasjera”. W tym systemowym okienku można otworzyć/zamknąć kasową zmianę, stworzyć dokument “Paragon fiskalny”, dokonywać ewidencji opłat, wydrukować “Raport zmianowy fiskalny ( x-raport )”, “Raport dobowy fiskalny (z-raport )”, przeanalizować raporty sprzedażowe, wgląd do stanów magazynowych.

 

Dodawanie towarów do dokumentów systemowych jest możliwe przy pomocy skanera kodów kreskowych lub ręcznie. Jeśli zniżki zostały ustalone automatycznie, to będą one naliczane przed opłatą lub po naciśnięciu przycisku “Obliczyć rabat (F6)”. Kasjer ma również możliwość ustalenia zniżki ręcznie. Opłata za towar może być realizowana zarówno gotówkowo, jak i przy pomocy terminala płatniczego. Na prośbę kupującego kasjer może wydrukować fakturę, wydać dokument “TAX Free” lub dokonać zwrotu wcześniej kupionego towaru.

 

Analiza sprzedaży według sprzedawców w układzie codziennym jest możliwa dzięki raportowi “Sprzedaże”

 

Sprzedaże detaliczne odbywają się przy pomocy kas fiskalnych, które są połączone z bazą informacyjną za pośrednictwem protokołów Posnet, Thermal. Jest także opcja generowania dokumentów w przypadku wyłączenia synchronizacji ze sprzętem kasowym (np., gdy podmiot jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących).

W dziale “Ankietowanie” użytkownik może zmodyfikować:
 • Listę pytań do klientów oraz wariantów możliwych odpowiedzi
 • Okres danej ankiety - kiedy i jakie zadać pytania
 

Ankieta odbywa się przed stworzeniem dokumentu “Paragon fiskalny”. Z wynikami ankiety można się zapoznać w raporcie “Raporty marketingu”
Prowadzenie sprzedaży hurtowej w programie «ModulSoft: Sprzedaz detaliczna» odbywa się przy pomocy dokumentu “Faktura sprzedaży”.

 

Na podstawie wystawionej faktury sprzedażowej można wprowadzić dokument “Wydanie zewnętrzne”, który realizuje odpowiedni ruch magazynowy towaru, zaewidencjować zapłatę za fakturę (wpłata gotówki do kasy - dokument systemowy “Kasa przyjmie”, na rachunek bankowy - “Przelew wchodzący”). Dostępne są następujące raporty:
 • Lista niefakturowanych sprzedaży
 • Rozrachunki z dostawcami - lista
 • Rozrachunki z dostawcami - pozostałości
Do zarządzania magazynem służy podsystem “Magazyn”. Uwzględnia się w nim wszystkie obiekty niezbędne do realizacji operacji magazynowych.

 

Moduł gospodarki magazynowej pozwala:
 • Przyjąć na magazyn towar zakupiony u dostawcy - dokument “Przyjęcie zewnętrzne”
 • Wydać towar klientowi w ramach sprzedaży hurtowej - dokument “Wydanie zewnętrzne”
 • Przeprowadzić inwentaryzację stanów magazynowych - dokument “Inwentaryzacja towarów”
 
 • Wyliczyć według rezultatów inwentaryzacji i automatycznie spisać bądź przyjąć różnice remanentowe, a także przemieszczać towar między magazynami - dokumenty “Przyjęcie wewnętrzne” i “Rozchód wewnętrzny”
 • Przeanalizować stany i ruch towarów w magazynach
Zarządzanie środkami pieniężnymi odbywa się w podsystemie “Środki pieniężne”. Uwzględnione są tu wszystkie niezbędne obiekty do realizacji operacji kasowych i bankowych.

 

Moduł umożliwia następujące operacji:
 • Rejestrację operacji bankowych - “Przelew wchodzący” i “Przelew wychodzący”
 • Rejestrację operacji kasowych - “Kasa przyjmie” i “Kasa wypłaci”
 • Аnalizę obrotu środkami pieniężnymi na kontach bankowych i w kasach przy pomocy raportu “Środki pieniężne”
 

 
W konfiguracji dostępne są także inne opcje wspomagające:
 • Wygodna forma ustawienia parametrów ewidencji i wprowadzenia podstawowych danych o przedsiębiorstwie
 • Możliwość ustawienia szablonów do drukowania cenników i etykiet na drukarce etykiet
 • Rozwiązanie sprawdzające poprawność prowadzenia ewidencji
 • Korekta zapisów rejestru (do korekty błędów pojawiających się podczas prowadzania ewidencji)
 • Struktura podporządkowania dokumentów (do szybkiego odszukania związanych ze sobą dokumentów)
 • Uniwersalny dziennik dokumentów (gdzie w jednym miejscu można znaleźć różnego rodzaju dokumenty)
 • Odnowa ciągłości dokumentów magazynowych (kolejność zapasów) - przeliczanie kosztów własnych sprzedanego towaru po stworzeniu lub zmianie dokumentów z poprzednich okresów

   


ZAMÓW PRODUKT
W razie pytań Nasi menedżerowie chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Informacje o produkcie

Cena 1000 PLN